Stagebeurs

Welkom bij de Stagebeurs

Aanleiding

Het werven en vinden van geschikte MBO BOL stageplaatsen of stageplaatsen t.b.v. de dagopleiding HBO/WO is de afgelopen jaren een probleem voor onderwijsinstellingen en leerlingen. Uit onderzoek van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), blijkt dat er afgelopen jaar 14.500 van de in totaal 514.000 MBO-studenten geen stageplek konden vinden. De grootste oorzaak van dit tekort aan stageplaatsen zit in de sectoren die door de crisis zijn getroffen.

Stagebeurzen

Om het tekort aan betaalde stageplaatsen te verkleinen is de Stagebeurs tot stand gekomen, waar gemeenten, branche organisaties en sectorfondsen extra financiële middelen beschikbaar stellen, teneinde bedrijven te stimuleren voor het (extra) beschikbaar stellen van:

Betaalde stageplaatsen t.b.v. leerlingen die de MBO BOL opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) of een HBO/WO dagopleiding volgen;

Het aanvragen van de Stagebeurssubsidie, met als onderdelen de aanvraag,  de verantwoording en de betaling, verloopt geheel gedigitaliseerd. Als gemeente of regio worden de voorwaarden bepaald, waaraan de stagiaires uit de gemeente moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een Stagebeurs.

Heeft u als gemeente of regio interesse om de Stagebeurs beschikbaar te stellen?
Neem dan contact op met ons servicebureau om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De gemeente Eindhoven, alsmede de 13 regiogemeenten in Zuidoost-Brabant hebben als eerste gemeenten in Nederland de Stagebeurs (een vergoeding voor bedrijven die betaalde BOL stages creëren) ondergebracht van november 2014 tot oktober 2015. 

De structuur van het digitaal systeem is naar analogie van de bekende landelijke Startersbeurs tot stand gekomen.